ประวัติการศึกษา

•    Doctor of medicine
•    เวชศาสตร์ ชะลอวัย  AntiAging and Regeneration Medicine USA
•    เวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณ Aesthetic Medicine USA
•    Certificate of Fellowship in Anti-Aging & Functional Medicine
•    Certificate of Acupuncture Training Course of Ministry of Public Health ,Thailand
•    Certificate of Training in “Perfect lift Perfect life” by Miracu
•    Ceriticate of Training in Miracu Real Up2
•    Certificate of Attendance in Thread Rejuvenation Training
•    Training New Laser in Aesthetic Medicine
•    New Laser Aesthetic Technology

ประสบการณ์ทำงาน

•    ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารอาวุโสนายแพทย์พงศธรคลินิกเวชกรรม
•    แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
•    แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณ
•    แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการฝังเข็มรมยาแพทย์แผนจีน
•    สมาชิกแพทยสภา
•    สมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรแห่งประเทศไทย
•    สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
•    สมาชิกสมาคมเวชอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ
•    Membership of American academy of Aesthetic Medicine 2008
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ Beauty Expert ช่อง H plus channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ Golden Club ช่อง H plus channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ Club  Beauty ช่อง H plus channel
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ บ้านเลขที่ 55 ช่อง H plus channel
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ คลินิกชีวรักษ์ ช่อง H plus channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ ที่นี่เมืองไทย ช่อง H plus channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการคลับวัยเก๋า ช่อง H plus channel  
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ Dr.Slim by Dr.Pongsatorn ทางช่อง H plus channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ Sexy Night ช่อง H plus channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการผู้หญิงรู้จริง ช่อง S channel   
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ"คู่เม้าท์ คู่มันส์" ช่อง MyTV  และ รายการอื่นๆ อีกหลายรายการ
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ ไม่ได้สวยตั้งแต่เกิด ช่อง I channel 
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านทางรายการ ผู้หญิง บาย นุสบา ช่องเดลินิวส์ 
•    วิทยากรออกรายการทางวิทยุจุฬา
•    ให้สัมภาษณ์ออกสื่อวิทยุของ Sylvain Blondin จากประเทศฝรั่งเศส
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณ การชะลอวัย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    ผู้ร่วมแต่งหนังสือ “กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา: เคล็ดลับชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ประวัติการศึกษา

•    Doctor of Medicine (2nd honor degree), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
•    Board Certification in Family Medicine (full training)
•    Certificate of Acupuncture Training Course of Ministry of Public Health, Thailand
•    Certificate of  Dermatology Training Course
•    Certificate of Occupational Medicine
•    Certificate of Asian Asbestos Conference 2006
•    การฝึกอบรมอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    ประกาศนียบัตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประวัติการทำงาน

•    อาจารย์แพทย์ ประจำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    อาจารย์แพทย์ ประจำ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
•    หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
•    กรรมการบริหารคลินิกนายแพทย์พงศธร
•    สมาชิกแพทยสภา
•    สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
•    สมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
•    อาจารย์พิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
•    วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับสุขภาพ
•    ผู้ร่วมแต่งหนังสือ “กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา : เคล็ดลับชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยน้ำท่วมใหญ่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ 2554
•    ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขต กรุงเทพมหานคร ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
•    ให้สัมภาษณ์ออกสื่อวิทยุของ Sylvain Blondin จากประเทศฝรั่งเศส