คำถามที่มักพบบ่อย

ถาม ฝังเข็มบูรณาการร่างกายคืออะไร ?

ตอบคือ การฝังเข็มที่ใช้ศาสตร์ด้านการแพทย์ชะลอวัยร่วมกับศาสตร์การฝังเข็ม เป็นการฝังเข็มเพื่อรักษา ฟื้นฟู ความเสื่อมโทรมของอวัยวะภายในร่างกาย เป็นการฟื้นฟูสุขภาพ  ผู้ที่มาฝังเข็มบูรณาการกับเราต่างพูดว่ารู้สึกเหมือนตัวเองย้อนวัยกลับไป เป็น 10 ปี มากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และยังตั้งชื่อเล่นๆ ให้ การฝังเข็มบูรณาการร่างกายของเราว่า  "ฝังเข็มย้อนวัย"

ถาม ฝังเข็มของเราต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

ตอบการฝังเข็มของเราเป็นการฝังเข็ม รักษาจากสาเหตุและต้นของปัญหา ฟื้นฟูอวัยวะภายในที่เสื่อมโทรม และ เทคนิคที่ใช้จะได้ผลรวดเร็วกว่าการฝังเข็มแบบดั้งเดิม ผู้ป่วยที่มารับการฝังเข็มจะเริ่มเห็นผล และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ 

ถาม การฝังเข็มต้องทำกี่ครั้ง? ต้องจัดเวลามาอย่างไรบ้าง ?

ตอบการฝังเข็มต้องทำต่อเนื่องจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน ดังนั้นคลินิกจึงจัดแพคเกจ ฝังเข็มบูรณาการร่างกายอยู่ที่ 5-10 ครั้งคะ ขึ้นอยู่กับแพคเกจ และเทคนิคที่แพทย์พิจารณาว่าต้องใช้ การมาฝังเข็มผู้ป่วยสามารถจัดเวลามาอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง หรือบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ สามารถมาทำติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะกลับได้เลยคะ ก่อนที่จะเข้ามาฝังเข็ม สามารถโทรปรึกษาพนักงานถึงอาการและวันเวลาที่สะดวก พนักงานจะช่วยแนะนำถึงรายละเอียดต่างๆให้ได้เลยคะ 

ถาม ฝังเข็มบูรณาการร่างกาย ช่วยอะไรบ้าง ?

ตอบช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของร่างกายจากภายใน แก้ปัญหาจากต้นตอของอาการต่างๆ เราไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุ เช่น อาการปวดเข่า เราไม่ได้ฝังเข็มให้ลดอาการปวดเพียงอย่างเดียว แต่เราเข้าไปแก้ที่ต้นตอระบบภายในที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ ร่างกายส่วนอื่นจะได้รับการฟื้นฟูร่วมด้วย สุขภาพจึงดีขึ้นตามมาทั้งหมด  

ถาม หลังฝังเข็มแล้วอยู่ได้กี่ปี ?

ตอบร่างกายคนเรามีความเสื่อมทุกวินาทีที่หายใจและดำรงชีวิต ความเสื่อมมากขึ้นตามอายุ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การฝังเข็ม บูรณาการร่างกายเข้าไปปรับสมดุลอวัยวะที่มีปัญหา ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากที่เคยรวนหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้อาการต่างๆที่คนไข้เคยมีปัญหาเบาบางลงเรื่อยๆ เมื่ออวัยวะดีขึ้น ร่างกายสามารถรักษาร่างกายด้วยตัวเอง คนไข้ที่มาฝังเข็มบูรณาการกับเราต่างพูดว่ารู้สึกเหมือนตัวเองย้อนวัยกลับไปเป็น 10 ปี หลังจากที่มาฝังเข็มบูรณาการ ทั้งหมดคืออาการหรือสภาพร่างกายที่ดีขึ้น ผลที่ได้เกิดจากที่ร่างกายได้ถูกแก้ไขจากภายใน ดังนั้นผลจึงเป็นของผู้ป่วยเองไม่ได้เติมสิ่งใดๆ เข้าร่างกาย แต่หลังจากฝังเข็มแล้ว ผลที่ได้ต่อจากนั้นอยู่ที่การดูแลตนเองของคนไข้ด้วยคะ เลือกดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงจากความเครียด เลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการหรือโรคต่างๆที่เคยเป็น พักผ่อนให้เพียงพอ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ไม่มีสารต้องห้ามต่างๆ รวมถึงกลับมาดูแลตนเองโดยการฝังเข็มอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ไม่ต้องรอให้อาการต่างๆมีขึ้น ป้องกันบำรุงร่างกายเอาไว้ก่อน ดูแลตนเองได้อย่างนี้สุขภาพดีอยู่กับเราไปนาน 

ถาม ทำไมต้องนัดก่อนพบแพทย์ ?

ตอบเพราะ การวินิจฉัยและการฝังเข็มผู้ป่วยแต่ละบุคคล แพทย์ของเราจะมีการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยอย่างละเอียด และขณะฝังเข็มก็จะมีการใช้เทคนิคต่างๆ ซึ่งจะซับซ้อนและใช้พลังลมปราณอย่างมากร่วมในการฝังเข็ม ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย เราจึงจำกัดจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละวัน 

ถาม การฝังเข็มของเราราคาสูงไปรึเปล่า ?

ตอบถ้ามองแต่เพียงราคาอาจดูสูงค่ะ แต่เทียบกับผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยแต่ละท่านได้รับกลับไป ถือว่าเกินคุ้มมาก เนื่องจากเราบูรณาการร่างกายทั้งตัว รักษาที่สาเหตุ และทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยหลายท่านบอกเราว่า เมื่อมาฝังเข็มแล้วอาการดีขึ้น สามารถกลับไปทำงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น สิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ามาก ได้ชีวิตที่ดีขึ้นทำงานได้ อยู่กับครอบครัวและคนที่รักได้อีกนาน 

ถาม การฝังเข็มปลอดภัยไหม ?

ตอบการฝังเข็มเป็นศาสตร์ที่ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย ที่พบคือ มีอาการเขียวช้ำบาง แต่เป็นส่วนน้อย และ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คลินิกใช้นั้นได้มาตรฐานทางการแพทย์ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา 

ถาม เป็นโรคเรื้อรัง รักษาด้วยการฝังเข็มแล้วหายขาดเลยหรือไม่ ?

ตอบส่วนใหญ่โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า เราจะให้ผู้ป่วยเข้ารับการฝังเข็มควบคู่ไปกับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน เมื่ออาการดีขึ้นจึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่ทำการดูแลอยู่พิจารณาหยุดยาซึ่งจะหยุดยาหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ท่านนั้น ทางเราจะเน้นการรักษา ฟื้นฟูเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และผลของการรักษาขึ้นกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วย 

ถาม สำหรับบางคนที่มาลองก่อน ทำได้ไหม ?

ตอบเราไม่แนะนำให้ผู้ป่วยมาลองทำก่อน เพราะ อาการของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ที่คลินิกไม่มีแพคเกจที่ตายตัวให้ผู้ป่วยเลือก แต่แพทย์จะเป็นผู้แนะนำการรักษาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคอร์สการรักษาที่ผู้ป่วยต้องการลองรักษา เพราะเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ทางทีมแพทย์หวังให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธภาพที่สุด คุ้มค่าที่สุด 

ถาม อยากฝังเข็มแต่ความงามอย่างเดียวได้หรือไม่ ?

ตอบทางทีมแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการฝังเข็มได้ผลที่ดีที่สุด เราจึงต้องมีการฝังเข็มบูรณาการร่างกายก่อนเพื่อ ปูพื้นฐานสุขภาพ ฟื้นฟูอวัยวะภายในที่เสื่อมโทรมที่เป็นสาเหตุของผิวพรรณที่หมองคล้ำ แห้งกร้านและมีริ้วรอย ให้ดีเสียก่อน จึงฝังเข็มเพื่อความงาม ผลที่ได้จะชัดเจนและยั่งยืนกว่าการฝังเข็มเพื่อความงามเพียงอย่างเดียว 

ถาม อยากฝังเข็มลดน้ำหนักอย่างเดียวได้หรือไม่ ?

ตอบเช่นเดียวกับการฝังเข็มเพื่อความงาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการลดน้ำหนักที่สูงสุด เราจึงต้องมีการฝังเข็มบูรณาการร่างกายก่อนเพื่อ ปูพื้นฐานสุขภาพ ฟื้นฟู้อวัยวะภายในที่เสื่อมโทรม และเพิ่มเมตาบอลิซมให้กับร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดียิ่งขึ้น จึงทำการฝังเข็มเพื่อลดน้ำหนัก และผลที่ได้จะชัดเจน รวดเร็วและยั่งยืนกว่าการฝังเข็มเพื่อความลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียว 

ถาม ทำไมคนไข้เรียกผลิตภัณฑ์ว่าเซตหน้าหวาน ?

ตอบเซตผลิตภัณฑ์ของเรา มี ผลิตภัณฑ์หลายตัว ทุกตัวได้รับการคัดสรรส่วนประกอบอย่างดี มีมาตรฐาน มี อย. ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ปรอท หรือ สเตียรอยด์ ทั้งแพทย์และพนักงานรวมทั้งครอบครัวใช้เองทุกตัว จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่พึงพอใจและบอกว่าหลังการใช้ ผิวหน้ากระจ่างใส กระชับ เรียบเนียน นุ่มน่าสัมผัส ดูใบหน้ามีมิติขึ้น ดูหน้าหวานขึ้น คล้ายคนที่แต่งหน้าอยู่ตลอดทั้งๆ ที่ไม่ได้แต่ง จึงเรียกกันเล่นๆ ในหมู่ ผู้ใช้ว่า เซตหน้าหวาน 

ถาม ใช้เซตผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม่ได้หรือคะ ?

ตอบการใช้เซตผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นในรูปของครีม ซึ่งจะให้การบำรุงฟื้นฟูจากภายนอก ในส่วนที่เป็นผิวพรรณซึ่งสามารถช่วยได้ แต่ถ้าได้รับการฝังเข็มร่วมด้วยจะเป็นการบำรุง ฟื้นฟูอวัยวะภายในที่เป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำ มีริ้วรอยและ แห้งกร้าน ทำให้ผลที่ได้รวดเร็วกว่าการใช้ครีมบำรุงเพียงอย่างเดียว  

ถาม คลินิกอยู่ที่ไหน ?

ตอบอยู่ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ห่างจาก BTS เอกมัยประมาณ 200 เมตร ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่ เบอร์ติดต่อ 088-1155-442 ถึง 3 เวลาทำการ เปิดทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.00 – 19.00 น. หยุดวันอาทิตย์  

ถาม ทำไมจึงไม่แจ้งราคา ?

ตอบผิดกฎกระทรวงสาธารณสุขในการโพสต์หรือเขียนราคาลงในสื่อออนไลน์  แต่ที่คลินิก  เรามีราคาแสดงชัดเจน  ถ้ายังไม่สะดวกเข้ามาสามารถโทรมาสอบถามได้ ไม่ได้ปิดบัง  อีกทั้งเราจะได้ทราบอาการโดยละเอียดและแนะนำแพคเกจที่เหมาะสมกับแต่ละท่าน  ราคาการรักษาขึ้นอยู่กับปัญหาอาการ และระดับความเสื่อมของร่างกายของแต่ละท่าน  เหล่านี้คือความละเอียดซับซ้อนของแต่ละบุคคล  บางเคสอาการเหมือนกันแต่สาเหตุต้นตอต่างกันการรักษาย่อมต่างกัน  ไม่มีสูตรสำเร็จ

ถาม ต้องการเข้ารับการฝังเข็ม หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ทำอย่างไร ?

ตอบโทร 088-1155-442 ถึง 3 ถ้าโทรแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย เป็นเพราะติดให้บริการผู้ป่วยที่คลินิก โปรดโทรซ้ำ หรือ รอการติดต่อกลับค่ะ และอีกหนึ่งช่องทาง คือทาง  www.facebook.com/dr.pongsatorn