โรคหอบหืด

       โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่โรคนี้เกิดตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งความรุนแรงของโรคจะมีหลายระดับ ถ้าอาการไม่มากจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อชีวิตประจำวัน แต่ถ้าอาการรุนแรงและเป็นบ่อยๆ จะมีผลกระทบต่ออารมณ์ จิตใจ การเรียน และการดำรงชีวิตประจำวันได้มาก อาจต้องขาดเรียนบ่อย ทำให้ผู้ป่วยกลัวเรียนไม่ทันเพื่อนๆ อาจถูกห้ามเล่นกีฬาหรืองดกิจกรรมการเล่นบางอย่าง อาจทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง ดังนั้นเด็กที่เป็นโรคหอบหืดจึงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่องจากแพทย์  และครอบครัว รวมไปถึงคุณครู
       ลักษณะอาการของโรคหอบหืดสามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับตั้งแต่อาการไม่รุนแรง ปานกลาง หรืออาการหนัก อาการ ต่างๆ นั้นได้แก่
       •    ไอ
       •    หายใจมีเสียงหวีด
       •    หายใจสั้นและลำบาก
       •    แน่นหน้าอก
       ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการหอบ
                1. ถ้ามีอาการหอบในช่วงกำลังวิ่งเล่น หรือมีอาการเหนื่อย ควรหยุดเล่นหรือออกกำลังกายทันที
                2. สงบสติอารมณ์ อย่ากลัวหรือตกใจจนเกินไป
                3. หายใจเข้าอย่างปกติ และหายใจออกทางปาก โดยห่อปากขณะเป่าลมหายใจออก ค่อยๆ เป่าลมหายใจออกอย่างช้าๆ ทีละน้อยให้นานมากที่สุด
                4. สูดยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็ว อย่างถูกต้องตามวิธีการ
                5. ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ
                6. ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาที่แนะนำตามแนวทางการดูแลรักษาที่บ้านควรรีบพบแพทย์
       วิธีการรักษาโรคหอบหืด
                1. ควบคุมอาการขณะที่มีอาการ ด้วยการให้ยาพ่นในกลุ่มยาขยายหลอดลม
                2. ในระยะที่ไม่มีอาการจะมีการให้ยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำของโรค
                3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น ไรฝุ่น  การติดเชื้อในทางเดินหายใจ
       นอกจากการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันแล้ว โรคหอบหืดยังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าโรคหอบหืด สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม และผลที่ได้เด่นชัดเป็นพิเศษ ช่วยลดอาการกำเริบของหอบหืดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้
       นายแพทย์พงศธรคลินิกเวชกรรมใช้การฝังเข็มเพื่อบูรณาการร่างกายช่วยให้อวัยวะภายในกลับเข้าสู่สมดุล ทำให้ลดอาการหอบ ลดการใช้ยา และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้

บูรณาการร่างกายน้องอัน อายุ 11 ปี เคส หอบหืด ตั้งแต่ 3 ขวบ หายใจเสียงดัง วี้ด ต้องทานยา พ่นยาตลอด คุณแม่ เตรียมยาไว้ทุกที ในบ้าน บนรถ และทุกๆจุดที่ น้องอันอยู่

                ** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล