การเลิกสุรา

       สุราเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง ที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจ มีผลทำให้เกิดโรคตับแข็ง มะเร็งทางเดินอาหาร สมองเสื่อม มีภาพหลอน และเป็นโรคซึมเศร้า  นอกจากนี้ ผู้เมาสุรายังมีเสี่ยงที่จะเป็นภัยต่อผู้อื่น เช่น เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ ขาดสติสัมปชัญญะ และความยับยั้งชั่งใจทำให้ก่อเหตุร้ายต่าง ๆ เช่น ทำร้ายทุบตีผู้ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น และจะทราบได้อย่างไรว่า คุณ ติดสุราหรือไม่ สามารถหาคำตอบได้ง่ายๆ โดยใช้คำถาม 4 คำถาม (CAGE TEST)
o  คุณเคยคิดที่จะดื่มให้น้อยลงหรือไม่
o  คุณเคยอารมณ์เสียหรือโมโห เมื่อมีคนท้วงติงการดื่มของคุณหรือไม่
o  คุณไม่สบายใจ ตำหนิตนเอง คิดว่าตนเองไม่ดี เพราะยังดื่มอยู่หรือไม่
o  คุณต้องการดื่มเหล้าตั้งแต่หัววันหรือไม่

      ถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้ ว่า ใช่ 2  ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีปัญหาในการดื่มสุรา
เมื่อทราบว่าตนเองมีภาวะติดสุราแล้ว สิ่งต่อไปคือ ผู้ดื่มจะต้องตระหนักและตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกดื่มสุรา


ขั้นตอนการลด ละ เลิก การดื่มสุรา ด้วยการฝังเข็ม
 1. ผู้ดื่มมีตั้งใจแน่วแน่ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกดื่มสุรา
 2. เข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ เพื่อประเมินความรุนแรง และปัญหาสุขภาพอื่น ความเสื่อมโทรมของร่างกาย
 3. แพทย์ให้การฝังเข็มเพื่อระงับอาการที่เกิดจากการเลิกเหล้า ที่เรียกว่า ลงแดง และรักษาฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่ทรุดโทรมและเป็นปัญหาที่เกิดจากการดื่มเหล้า เช่น ตับ สมอง รวมทั้ง พื้นฟูอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายที่เสื่อมโทรมด้วย เรียกว่าเป็นการฝังเข็มแบบบูรณาการ ให้สุขภาพร่างกายกลับมาทำงานอย่างเป็นปกติ พร้อมๆ ไปกับเลิกสุราได้

      นอกจากการเลิกบุหรี่และสุรา การฝังเข็มยังสามารถรักษาผู้ติดยาเสพติดอื่นได้ รวมทั้งยานอนหลับ โดยใช้หลักการเดียวกัน คือ ระงับอาการที่เกิดขึ้นจากการอยากยา และฟื้นฟูอวัยวะภายในที่ถูกทำลายจากสารเสพติดโดยตรง ร่วมกับฟิ้นฟูอวัยวะภายในอื่นๆ ที่เสื่อมโทรมลงไปด้วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสารเสพติดได้โดยได้สุขภาพดีกลับไปด้วย