มิติใหม่ของ การ ลด ละ เลิก บุหรี่

           บุหรี่มีพิษต่อร่างกาย มีสารในควันบุหรี่กว่า 4000 ชนิด ซึ่งล้วนมีโทษต่อร่างกาย เช่น นิโคติน  ทาร์หรือน้ำมันดิน คาร์บอนมอนนอกไซด์   โฮโดรเจนไซด์ยาไนด์  สารโพโลเนียม 210 (สารก่อมะเร็งปอด)   สารแคดเมียม สารหนู ตะกั่ว ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  นอกจากมะเร็ง บุหรี่ยังทำให้เกิดโรคถุงลมปอดโป่งโพง   โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  ผิวพรรณเหี่ยว  เกิดริ้วรอย  ดูแก่กว่าวัย

การติดบุหรี่แบ่งเป็น 2 ชนิด
-    การติดทางร่างกาย คือ เป็นการติดสารนิโคติน เมื่อไม่ได้สูบก็มีอาการเนื่องจากขาดนิโคติน เช่น หงุดหงิด กระวนกระวาย ซึมเศร้า
-    การติดทางจิตใจ  คือ เป็นการติดบุหรี่เนื่องจากความเคยชิน สูบบุหรี่เป็นนิสัย รู้สึกว่าสูบบุหรี่แล้วหายเครียด เพลิดเพลิน ทำให้ต้องสูบอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการเลิกบุหรี่
  • ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่
  • แพทย์ประเมินว่ามีภาวะติดนิโคตินหรือไม่โดยใช้แบบสอบถาม
  • วางแผนการหยุดสูบบุหรี่  วันที่ต้องการหยุด  การเตรียมตัวกับภาวะขาดนิโคติน   แจ้งครอบครัวและเพื่อนเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจ
  • ลงมือปฏิบัติ อาจใช้วิธีค่อยๆ ลด หรือ หักดิบก็ได้ ร่วมกับการใช้ยาทดแทนในบางราย
  • การเตรียมตัวและจิตใจเพื่อป้องกันการกลับมาสูบใหม่
            การเลิกบุหรี่ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น   มีผู้สูบจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีความทรมานด้วยอาการอยากบุหรี่  หงุดหงิด  ซึมเศร้า  บางรายเลิกแล้วก็กลับมาสูบใหม่   ซึ่งยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การเลิกสูบบุหรี่ทำได้โดยไม่ทรมาน คือการเลิกบุหรี่ด้วยการฝังเข็ม ซึ่งจะมีหลักการ คือ 

 1. ฝังเข็มเพื่อลดอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลิกบุหรี่ เช่น กระวนกระวายใจ หงุดหงิด
 2. ฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูอวัยวะภายในที่เสื่อมโทรมลงไปจากพิษของบุหรี่   โดยเฉพาะ  ปอด  หัวใจ
 3. ฝังเข็มเพื่อบูรณาการร่างกายอย่างองค์รวมเพื่อฟื้นฟูอวัยวะส่วนอื่นๆ ในร่างกายให้กลับมาทำงานอย่างสมดุล
จากหลักการทั้ง 3 ข้อ จะช่วยให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ สามารถ ลด ละ เลิก บุหรี่ได้ รวมทั้งยังได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาอีกด้วย


บูรณาการร่างกายคุณชาม เคสคนไข้อายุ 52 ปี ติดบุหรี่ 20 กว่าปี  วัยทอง ภาวะไฮโปไทรอยด์  เหนื่อยเพลีย ซึมเศร้า ปวดหลัง ปวด เข่า

 
                ** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล


                   ** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล


                   ** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล